บริการขึ้นแบบ 3D Model เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน ก่อนนำหินไปติดตั้ง

3D Model

3D model showing each marble area